fbpx
Przejdź do treści

O nas

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Uprzejmie informujemy, że Xaan przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest serwis Xaan Investment

2. z Administratorem można się kontaktować:

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: xaaninvestment@int.pl

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia złożenia wniosku o wybrany produkt, w celach marketingowych Administratora oraz w celach związanych z badaniem statystyk serwisu internetowego

5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, język, kraj, miejscowość, przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, dostawca usług, dane wpisywane w rankingach

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),a także też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność oferowania użytkownikom forum internetowego możliwie najlepszej jakości usług, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Administratora,

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu, a także podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu usług określonych w pkt 4 powyżej, w szczególności Google Inc. jako usługodawca świadczący usługę Google Analytics oraz Google Adsense, Facebook Inc., a także, w zakresie w jakim będzie to wynikało z podjętych przez Panią/Pana działań, banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty, w tym świadczące marketingowo-promocyjne odnoszące się do produktów finansowych i innych, których reklamy mogą pojawiać się na forum internetowym.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

9. Ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics),a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora, jak wpisywanie danych w formularzu rankingu poszczególnych kategorii produktowych.

11. Administrator nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, jednak Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu przez podmioty określone w pkt 7 powyżej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przez te podmioty jako administratorów danych osobowych.

12. Nie jesteśmy serwisem oferującym usługi , jest to serwis wyłącznie informacyjny . Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za uzyskane przychody lub straty z powinnictwa rejestracji i korzystania z platform inwestycyjnych opisanych w serwisie . Każde zażalenia i pytania prosimy kierować do poszczególnych platform (programów inwestycyjnych ) Platformy działają na zasadzie dźwigni finansowej , a co za tym idzie inwestowanie jest ryzykowne . Inwestujesz na własną odpowiedzialność.

13. Zawartość tej strony nie może być zatem interpretowana jako osobiste porady czy rekomendacje. Zalecamy zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego.

Pliki cookies

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.
Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
-Usuwanie plików cookie
-Domyślne blokowanie plików cookie
-Domyślne zezwalanie na pliki cookie
-Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
-Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny- Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Dodatkowe dane osobowe-jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Oświadczenie dotyczące ryzyka

Inwestowanie w kontrakty CFD, będące produktem wykorzystującym dźwignię finansową, niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału. Z tego powodu może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i – w razie potrzeby – zasięgnąć niezależnej porady. Spółka nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych.

Bez ograniczeń dla powyższego, usługi finansowe dostępne na niniejszej stronie są odpowiednie wyłącznie dla inwestorów, którzy są w stanie pogodzić się ze stratą wszystkich zainwestowanych środków, są świadomi ryzyka i posiadają doświadczenie w podejmowaniu ryzyka związanego z nabywaniem kontraktów finansowych oraz inwestowaniem w nie. Maksymalna kwota straty poniesionej przez każdego inwestora to suma wpłacona przez niego na rzecz Spółki, włączając opłaty za przeniesienie pozycji (jeżeli dotyczą danego typu rachunku) dla każdej transakcji.

Ceny walut międzynarodowych są bardzo zmienne i bardzo ciężko je przewidzieć. Ze względu na tę zmienność oraz dodatkowo ze względu na spready, które nasi dostawcy płynności dodają do wszystkich wyliczeń i wycen, żadne z nabywanych kontraktów lub innych usług oferowanych na naszej stronie nie mogą być uznane za bezpieczną inwestycję.

Wyliczenie ceny do zapłacenia (lub wypłaty należnej do otrzymana) dla kontraktów finansowych będących przedmiotem obrotu na naszej stronie w momencie zakupu lub sprzedaży kontraktu finansowego, jest przekazywana przez naszych dostawców płynności i opiera się na dostępnych informacjach rynkowych oraz złożonych obliczeniach arytmetycznych wynikających z najlepszych szacunków cen rynkowych, oczekiwanego poziomu stóp procentowych, implikowanej zmienności i innych warunków rynkowych. Wartość twoich kontraktów finansowych może wzrosnąć lub zmniejszyć się w zależności od warunków rynkowych, może również zostać zwiększona dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, co oznacza, że względnie mały ruch na rynku może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większej zmiany wartości Twojej pozycji.

Ryzyko naliczenia opłaty za przetrzymanie pozycji (rollover): Opłata za przetrzymanie pozycji zostaje naliczona w przypadku utrzymania otwartej pozycji przez noc. W zależności od różnicy stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami inwestorzy mogą zapłacić lub otrzymać kwotę zaliczoną za rollover. W zależności od wielkości transakcji, rollover może oznaczać istotny dodatkowy koszt lub zysk do transakcji.

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych, zlecenia Stop Loss będą realizowane dokładnie według wybranego przez Ciebie kursu, w takim przypadku kwota zostanie obliczona automatycznie, lub z uwzględnieniem kwoty straty dokładnie przez Ciebie określonej, w takim przypadku kurs wymiany zostanie obliczony odpowiednio. Transakcja tego rodzaju zostanie zrealizowana, gdy tylko zostanie wykryty charakterystyczny (“docelowy”) kurs walutowy na platformie inwestycyjnej online, który, z uwzględnieniem spreadu, jest identyczny z tym podanym przez Ciebie lub wskazuje identyczną kwotę straty, jak ta przez Ciebie zadeklarowana. W przypadku, gdy żadne informacje rynkowe nie są dostępne lub w przypadku niestandardowych warunków rynkowych, gdy nasi dostawcy płynności nie przekazują nam ceny, zlecenie może zakończyć się komunikatem o błędzie i zostać anulowane.

Ryzyko płynności: Ryzyko wystąpienia płynności może wpływać na Twoje możliwości inwestycyjne. Niektóre instrumenty finansowe przez pewien okres mogą charakteryzować się niską płynnością, a klient może nie być w stanie ich kupić lub sprzedać lub też łatwo uzyskać informacji o cenie tych instrumentów finansowych.

Ceny kontraktów finansowych (lub kwoty wypłaty) oferowane na platformie inwestycyjnej online mogą znacznie różnić się od cen dostępnych na rynkach pierwotnych, na których takie kontrakty są przedmiotem obrotu. Każdy kontrakt finansowy zakupiony przez inwestora za pośrednictwem naszej strony jest indywidualną Umową zawartą między tym klientem a jednym z naszych dostawców płynności, która nie podlega zbyciu, negocjacji lub przekazaniu żadnemu podmiotowi trzeciemu. Spółka nie zapewnia przestrzeni rynkowej dla transakcji pomiędzy inwestorami.

Na rynku Forex termin “poślizg” odnosi się do różnicy między oczekiwaną ceną a ceną realizacji określonej transakcji.

Jeżeli cena wykonania jest lepsza niż cena żądana przez klienta, jest to nazywany „poślizgiem dodatnim”. Natomiast jeżeli cena wykonania jest gorsza niż cena żądana przez klienta, jest to określane jako „poślizg ujemny”.

Należy pamiętać, że „poślizg” jest rzeczywistym zjawiskiem na rynkach walutowych w warunkach* niskiej płynności lub wysokiej zmienności, które wystąpiły na skutek publikacji określonych wiadomości, wydarzeń gospodarczych i otwarć rynku, dlatego nie da się zagwarantować możliwości inwestowania stosowanie do takich wiadomości.

Ostrzeżenie o ryzyku

1.1 Klient bezwarunkowo przyjmuje do wiadomości i oświadcza, co następuje:

a) Na Kliencie ciąży istotne ryzyko możliwości poniesienia strat i szkód wynikających z obrotu kontraktami CFD lub instrumentami finansowymi, a Klient oświadcza, że jest gotowy ponieść takie ryzyko. Szkody mogą obejmować utratę wszystkich środków oraz prowizji i innych wydatków,

b) Inwestowanie w kontrakty CFD lub instrumenty finansowe wiąże się z istotnym ryzykiem. Dźwignia finansowa (lewar) często możliwa do uzyskania w obrocie kontraktami CFD i/lub instrumentami finansowymi oznacza, że niewielki depozyt lub zaliczka może prowadzić do znacznych strat oraz zysków. Ponadto oznacza to, że stosunkowo niewielka zmiana cen może prowadzić do proporcjonalnie większej zmiany wartości inwestycji, co może działać na korzyść lub niekorzyść Klienta. Transakcje z użyciem kontraktów CFD lub instrumentów finansowych niosą ze sobą warunkowe zobowiązanie, a Klient powinien być świadomy skutków tego, a zwłaszcza wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego,

c) Obrót kontraktami CFD lub instrumentami finansowymi oznacza spekulację na cenach instrumentów bazowych. Obrót taki nie odbywa się na rynku regulowanym, lecz na rynku pozagiełdowym (OTC),

d) Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w oparciu o depozyt zabezpieczający Klient powinien wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i gotowość do ponoszenia ryzyka,

e) Klient wybrał określony typ usługi i instrumentu finansowego, biorąc pod uwagę całą swoją sytuację finansową. Klient uznaje wybrane usługi i instrumenty za zasadne w świetle swojej sytuacji, oraz

f) Istnieje również ryzyko związane z internetową realizacją zleceń i systemami transakcyjnymi, w tym między innymi z awariami sprzętu i oprogramowania oraz utratą połączenia internetowego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za takie straty czy awarie.

1.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniach, prognozach czy innych przekazywanych informacjach. Wszelkie opinie, aktualności, badania, analizy i inne informacje zawarte w serwisie internetowym są podawane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią porad inwestycyjnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody, w tym między innymi za utratę zysków, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania takich informacji.

1.3 Zawartości jakiegokolwiek z prezentowanych raportów nie należy uważać za wyrażoną wprost czy dorozumianą obietnicę, gwarancję czy sugestię, że klienci odniosą zysk, korzystając z zawartych w nim strategii czy że ich straty będą ograniczone.

1.4 Transakcje zawierane zgodnie z zaleceniami podanymi w analizach, zwłaszcza w ramach inwestycji lewarowanych, takie jak obrót walutami i inwestowanie w instrumenty pochodne, mogą mieć charakter bardzo spekulacyjny i przynosić zarówno zyski, jak i straty, zwłaszcza wówczas, gdy warunki wspomniane w analizie nie będą spełnione zgodnie z oczekiwaniami.

1.5 W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów w procesie kalkulacji cen, błędów typograficznych, błędów wprowadzania czy błędów w ofertach cenowych podawanych przez elektroniczny system transakcyjny czy telefon Firma ma pełne prawo do dokonania wszelkich niezbędnych zmian w rachunku inwestora, na którym taki błąd wystąpił.

1.6 Jeśli Klient nie rozumie ryzyka związanego z obrotem walutami, nie powinien się angażować w taką działalność.

Odpowiedzialność

2.1 Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, pośrednie, przypadkowe czy specjalne (w tym za utratę zysków i straty inwestycyjne) wynikające z korzystania z Usług, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości ich wystąpienia. Szkody wtórne obejmują straty czysto ekonomiczne, utratę zysków, klientów oraz straty prawdopodobne, bezpośrednie czy pośrednie.

2.2 Jeśli nie wynikają one z naszego zaniedbania czy umyślnego działania, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z uzyskania przez jakąkolwiek osobę danych dot. rachunku wydanych Klientowi przed zgłoszeniem przez niego nadużycia jego informacji do logowania.

2.3 Nie ponosimy wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z analiz, na których Klient polega przy składaniu zleceń, niezależnie od tego, czy zostały opublikowane przez nas czy przez inną osobę.

2.4 Nie ponosimy wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opóźnienia w przesłaniu jakiegokolwiek zlecenia do realizacji.

2.5 Nie ponosimy wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze zmiany stawek podatkowych.

2.6 Nie ponosimy wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieotrzymania przez nas dokumentów dotyczących rachunku Klienta lub środków utrzymywanych w jego imieniu albo z nieotrzymania przez Klienta dokumentów wysłanych mu przez nas.

2.7 Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza naszych zobowiązań wobec Klienta, jakie mogą wynikać z przepisów prawa.

2.8 Klient zobowiązuje się do wypłacenia nam odszkodowanie z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, kosztów, roszczeń, pozwów, żądań czy wydatków poniesionych przez nas lub od nas żądanych w związku z wypełnianiem przez Klienta jego zobowiązań, o ile nie wynikają one z zaniedbania, oszustwa lub umyślnego działania naszej Firmy lub naszych pracowników.

2.9 Odstąpienie przez nas od żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszeń lub wymogu ścisłego przestrzegania postanowień Umowy albo od egzekwowania jakichkolwiek przysługujących nam na mocy niniejszej Umowy praw czy środków prawnych nie oznacza dorozumianego zrzeczenia się ich.