fbpx
Przejdź do treści

10 wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem na rynku Forex

Zarządzanie ryzykiem handlowym jest jednym z najważniejszych zagadnień, jeśli nie najważniejszym, w handlu na rynkach. Z jednej strony, traderzy chcą, aby wszelkie potencjalne straty były jak najmniejsze, a z drugiej strony chcą wycisnąć jak najwięcej potencjalnego zysku z każdej transakcji.

Powodem, dla którego wielu traderów traci pieniądze, nie jest po prostu brak doświadczenia lub wiedzy o rynku, ale złe zarządzanie ryzykiem. Właściwe zarządzanie ryzykiem jest absolutnie niezbędne, aby odnieść sukces jako trader.

W artykule dogłębnie przeanalizujemy zarządzanie ryzykiem i przedstawimy wiele przydatnych wskazówek, pomocnych w osiągnięciu bardziej skutecznego handlu!

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest istotne

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, z transakcjami o łącznej wartości ponad 5,1 biliona USD każdego dnia! Przy wszystkich zaangażowanych pieniądzach, banki, instytucje finansowe i indywidualni traderzy posiadają potencjał do osiągnięcia zarówno ogromnych zysków, jak i równie pokaźnych strat. Podczas gdy banki pożyczające pieniądze pożyczkobiorcom muszą praktykować zarządzanie ryzykiem kredytowym, aby zapewnić sobie zwrot z inwestycji, inwestorzy muszą robić to samo ze swoimi inwestycjami.

Ryzyko handlowe na Forex polega na potencjalnej utracie środków podczas handlu. Ważne jest, aby podkreślić, że zasady zarządzania ryzykiem, które przedstawimy w tym artykule, nie dotyczą wyłącznie handlu na Forex. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany zarządzaniem ryzykiem w handlu energią, kontraktami futures, towarami czy akcjami, podstawy są bardzo podobne w przypadku handlu każdym z tych instrumentów.

Ryzyko to może obejmować:

 • Ryzyko rynkowe: Polega na tym, że rynek zachowa się inaczej niż oczekujesz i jest to najczęstsze ryzyko podczas handlu. Na przykład, jeśli uważasz, że dolar amerykański wzrośnie w stosunku do euro i dlatego zdecydujesz się kupić parę walutową EURUSD, a kurs spadnie, utracisz część środków.
 • Ryzyko dźwigni finansowej: Wielu inwestorów wykorzystuje dźwignię finansową do otwierania transakcji, co może zwiększyć potencjalną stratę.
 • Ryzyko stopy procentowej: Stopy procentowa danej gospodarki mogą mieć wpływ na wartość jej waluty, co oznacza, że inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko nieoczekiwanych zmian w polityce monetarnej banków centralnych.
 • Ryzyko płynności: Niektóre waluty i instrumenty handlowe są bardziej płynne niż inne. Jeśli para walutowa ma wysoką płynność, oznacza to, że istnieje na niej większy popyt i podaż, a zatem transakcje mogą być realizowane bardzo szybko. W przypadku mniej płynnych walut, może wystąpić opóźnienie między otwarciem lub zamknięciem transakcji na platformie transakcyjnej a faktyczną realizacją transakcji. Może to oznaczać, że transakcja nie zostanie zrealizowana po oczekiwanej cenie, w wyniku czego osiągniesz mniejszy zysk lub nawet poniesiesz stratę.
 • Ryzyko całkowitej utraty kapitału: Jest to ryzyko, że zabraknie Ci kapitału na realizację strategii. Wyobraź sobie, że stosujesz długoterminową strategię dotyczącą tego, jak Twoim zdaniem zmieni się wartość danego aktywa, ale ten porusza się w przeciwnym kierunku. Potrzebujesz wystarczającego kapitału na swoim koncie, aby wytrzymać przeciwstawny do Twoich oczekiwań ruch, zanim trend się odmieni. Jeśli nie masz wystarczającego kapitału, Twoja transakcja może zostać automatycznie zamknięta, a Ty stracisz wszystko, co zainwestowałeś w tę transakcję, nawet jeśli to aktywo w końcu zacznie poruszać się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 

Jak widać temat zarządzania ryzykiem podczas handlu na rynku Forex jest bardzo ważny. Oto dziesięć najważniejszych wskazówek związanych ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem

10 wskazówek jak zarządzać ryzykiem na rynku Forex

Jak widać temat zarządzania ryzykiem podczas handlu na rynku Forex jest bardzo ważny. Oto dziesięć najważniejszych wskazówek związanych ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem.

 • Zdobądź wiedzę na temat ryzyka i handlu na rynku Forex
 • Używaj stop loss
 • Używaj take profit, aby zabezpieczyć swoje zyski
 • Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić
 • Ogranicz korzystanie z dźwigni finansowej
 • Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków
 • Opracuj plan handlu na rynku Forex
 • Bądź gotowy na najgorsze
 • Pamiętaj, aby nie ulegać emocjom
 • Zdywersyfikuj swój portfel Forex

 

W kolejnych sekcjach omówimy każdy z tych punktów bardziej szczegółowo.

1) Zdobądź wiedzę na temat ryzyka i handlu na rynku Forex

Jeśli dopiero zaczynasz trading, masz przed sobą wiele nauki. Tak naprawdę proces zdobywania nowej wiedzy na rynkach i pracy nad swoimi emocjami podczas handlu nigdy nie ustaje. Czytaj, ćwicz i edukuj się we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem Forex.

Na szczęście w Internecie istnieje szeroki zakres zasobów edukacyjnych, w tym artykuły Forex, filmy i webinary!

2) Używaj zleceń stop-loss

Jeżeli uważasz, że najlepsi traderzy nie tracą nigdy na rynku, jesteś w olbrzymim błędzie. Tracą i to dość często. Celem jest jednak osiągnięcie zysków, które przeważą stratne pozycje. Jednym ze sposobów ochrony przed dużymi stratami jest stop loss.

Stop loss to narzędzie, które pozwala chronić transakcje przed nieoczekiwanymi ruchami na rynku, umożliwiając ustawienie ceny, po której transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

Oczywiście każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że stop loss nie daje gwarancji zamknięcia straty dokładnie w ustalonym punkcie. Zdarzają się sytuacje, w których rynek zachowuje się bardzo nerwowo i powstają luki cenowe. W takich sytuacjach Twoje zlecenie może zamknąć się z większą stratą niż oczekiwałeś i należy zawsze o tym pamiętać. Zjawisko to nazywane jest poślizgiem cenowym.

Jedną z często stosowanych zasad jest ustawienie stop loss na poziomie, nie pozwalającym tracić więcej niż 2% salda handlowego dla danej transakcji.

Po ustawieniu stop loss nigdy nie należy zwiększać marginesu straty. Posiadanie zabezpieczenia nie ma sensu, jeśli nie zamierza się z niego prawidłowo korzystać.

Na rynku Forex istnieje jeszcze automatyczne zamknięcie pozycji (margin stop), jeżeli poziom depozytu spadnie poniżej wymaganego przez brokera zabezpieczenia. Ostatecznie to, jak ustawisz swój stop loss, będzie zależeć od twojej osobowości i doświadczenia.

Jeśli zauważysz, że zawsze tracisz ze stop-lossem, przeanalizuj swoje stop lossy i sprawdź, ile z nich było faktycznie użytecznych. Może będziesz musiał dostosować swoje poziomy, aby uzyskać lepsze wyniki handlowe.

Dodatkowo, stop loss może pomóc ci zablokować zyski zanim rynek się odwróci. Na przykład, po otwarciu pozycji i osiągnięciu zysku w wysokości 500 USD, można przesunąć stop loss wyżej, aby w przypadku jego osiągnięcia transakcja została zamknięta na plusie. Jeśli transakcja idzie po twojej myśli, możesz przestawiać SL coraz wyżej. Jednym ze zautomatyzowanych sposobów na to jest tzw. trailing stop.

3) Używaj take profit, aby zabezpieczyć swoje zyski

Take profit jest bardzo podobnym narzędziem do stop loss, jednak jak sama nazwa wskazuje, ma on odwrotny cel. Podczas gdy stop loss jest przeznaczony do automatycznego zamykania transakcji, aby zapobiec dalszym stratom, take profit jest przeznaczony do automatycznego zamykania transakcji po osiągnięciu określonego poziomu zysku.

Mając jasne oczekiwania dla każdej transakcji, można nie tylko ustawić cel zysku, a tym samym take profit, ale także zdecydować, jaki jest odpowiedni poziom ryzyka dla danej transakcji. Większość traderów dąży do osiągnięcia stosunku zysku do ryzyka na poziomie co najmniej 2:1, gdzie oczekiwana nagroda jest dwukrotnie wyższa niż ryzyko, które są skłonni podjąć w danej transakcji.

Dlatego też, jeśli ustawisz swój take profit na 40 pipsów powyżej ceny wejścia, twój stop loss zostanie ustawiony 20 pipsów poniżej ceny wejścia (tj. połowę odległości).

Krótko mówiąc, zastanów się, do jakich poziomów dążysz na plusie i jaki poziom strat jest rozsądny do wytrzymania na minusie. Pomoże ci to utrzymać dyscyplinę podczas handlu. Zachęci to również do myślenia w kategoriach ryzyka i zysku.

4) Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić

Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem w handlu na rynku Forex jest to, że nigdy nie powinieneś ryzykować więcej, niż możesz stracić. Pomimo swojej fundamentalności, popełnianie błędu polegającego na łamaniu tej zasady jest niezwykle powszechne, szczególnie wśród osób początkujących na rynku Forex. Rynek walutowy jest wysoce nieprzewidywalny, więc inwestorzy, którzy ryzykują więcej, niż mogą sobie na to pozwolić, są bardzo narażeni na ryzyko.

Jeśli niewielka sekwencja strat wystarczyłaby do wyeliminowania większości kapitału handlowego, sugeruje to, że każda transakcja wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

Proces pokrywania utraconego kapitału Forex jest trudny, ponieważ musisz odzyskać większy procent swojego rachunku handlowego, aby pokryć to, co straciłeś. Wyobraź sobie, że posiadasz rachunek handlowy o wartości 5000 USD i tracisz 1000 USD. Procentowa strata wynosi 20%. Aby pokryć tę stratę, musisz jednak uzyskać zysk w wysokości 25% z pozostałego kapitału na rachunku (4000 USD).

Dlatego też przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex należy obliczyć ryzyko związane z transakcjami. Możesz skorzystać z kalkulatora Forex, aby usprawnić zarządzanie ryzykiem.

Wypróbowaną i przetestowaną zasadą jest nie ryzykowanie więcej niż 2% salda rachunku na transakcję. Ponadto wielu traderów dostosowuje wielkość swoich pozycji do zmienności instrumentu, na którym handlują. Bardziej zmienna waluta wymaga mniejszej pozycji w porównaniu do mniej zmiennej pary.

W pewnym momencie możesz ponieść dotkliwą stratę lub stracić znaczną część swojego kapitału handlowego. Po dużej stracie pojawia się pokusa, aby spróbować odzyskać swoje środki bardzo szybko. Jednak zwiększanie ryzyka, gdy saldo rachunku znacznie spadło, jest najgorszym momentem, aby to zrobić.

Zamiast tego, warto rozważyć zmniejszenie wielkości transakcji w trakcie passy strat lub zrobienie sobie przerwy do czasu zidentyfikowania transakcji o wysokim prawdopodobieństwie wygranej. Zawsze staraj się pozostawać na zrównoważonym poziomie, zarówno emocjonalnym, jak i pod względem wielkości zakładanych pozycji.

5) Ogranicz korzystanie z dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa oferuje możliwość zwiększenia zysków osiąganych z rachunku handlowego, ale może również zwiększyć straty, zwiększając potencjał ryzyka. Na przykład, rachunek z dźwignią 1:30 oznacza, że na rachunku o wartości 1 000 USD można zawrzeć transakcję o wartości do 30 000 USD.

Oznacza to, że jeśli rynek będzie poruszał się na twoją korzyść, odniesiesz zyski takie, jak z transakcji o wartości 30 000 USD, mimo że zainwestowałeś tylko 1000 USD. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy rynek porusza się przeciwko tobie.

Poziom ekspozycji na ryzyko Forex jest zatem wyższy przy wyższej dźwigni finansowej. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, rozsądnym podejściem jest niekorzystanie z wysokiej dźwigni finansowej. Rozważ korzystanie z dźwigni finansowej tylko wtedy, gdy dobrze rozumiesz potencjalne straty. Jeśli to zrobisz, nie poniesiesz poważnych strat w swoim portfelu – i możesz uniknąć bycia po złej stronie rynku.

AvaTrade oferuje różne dźwignie w zależności od statusu tradera. Traderzy dzielą się na dwie kategorie: traderów detalicznych i traderów profesjonalnych. AvaTrade oferuje dźwignię 1:30 dla traderów detalicznych i dźwignię 1:400 dla profesjonalnych traderów. Istnieją korzyści i kompromisy w obu przypadkach i możesz dowiedzieć się, co jest dla Ciebie dostępne, czytając nasze warunki detaliczne i profesjonalne.

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex nie jest trudne do zrozumienia. Najtrudniejszą częścią jest posiadanie wystarczającej samodyscypliny, aby przestrzegać tych zasad, gdy rynek porusza się przeciwko twojej pozycji.

6) Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków

Jednym z powodów, dla których nowi inwestorzy podejmują niepotrzebne ryzyko, jest to, że ich oczekiwania nie są realistyczne. Mogą myśleć, że agresywny handel pomoże im szybciej uzyskać lepszy zwrot z inwestycji. Jednak wyznaczanie realistycznych celów i utrzymywanie konserwatywnego podejścia to właściwy sposób na rozpoczęcie handlu.

Bycie realistą idzie w parze z uciekaniem ze stratnych pozycji. Ważne jest, aby szybko zamknąć pozycję, gdy stanie się jasne, że dokonałeś złej transakcji. Naturalną ludzką reakcją jest próba przekształcenia złej sytuacji w dobrą, jednak w przypadku handlu na rynku Forex jest to błędem.

Handel nie polega na otwieraniu zyskownych transakcji co minutę, ale na otwieraniu właściwych transakcji we właściwym czasie i odpowiednim reagowaniu na zmieniające się otoczenie rynkowe.

7) Opracuj plan handlu na rynku Forex

Jednym z największych błędów popełnianych przez nowych inwestorów na Forex jest logowanie się na platformę transakcyjną, a następnie dokonywanie transakcji w oparciu o instynkt, a może coś, co usłyszeli w wiadomościach tego dnia. Chociaż można w ten sposób czasem zyskać, bardzo często jest to jedynie szczęśliwy traf.

Aby właściwie zarządzać ryzykiem na rynku Forex, potrzebujesz planu handlowego, obejmującego co najmniej następujące elementy:

 • Kiedy otworzyć transakcję
 • Kiedy zamknąć transakcję
 • Minimalny stosunek zysku do ryzyka
 • Procent rachunku, który można zaryzykować na jedną transakcję

 

Po opracowaniu planu handlu na rynku Forex, trzymaj się go we wszystkich sytuacjach. Plan handlowy pomoże ci kontrolować emocje podczas handlu, a także zapobiegnie nadmiernemu zajmowaniu pozycji. Dzięki planowi strategie wejścia i wyjścia są jasno określone i będziesz wiedział, kiedy wykorzystać swoje zyski lub ograniczyć straty, nie odczuwając strachu ani chciwości. Takie podejście zapewni dyscyplinę w handlu, która jest niezbędna do dobrego zarządzania ryzykiem.

Nie ulega wątpliwości, że sukces lub porażka każdego systemu transakcyjnego będzie determinowana przez jego długoterminową wydajność. Należy więc uważać na przypisywanie zbyt dużego znaczenia sukcesowi lub porażce pojedynczej transakcji. Nie łam ani nawet nie naginaj zasad swojego systemu, aby spróbować sprawić, by obecny handel był bardziej ekscytujący.

8) Bądź gotowy na najgorsze

Nikt nie jest w stanie przewidzieć rynku Forex, ale mamy wiele dowodów z przeszłości na to, jak rynki reagują w określonych sytuacjach. To, co wydarzyło się wcześniej, może się nie powtórzyć, ale mamy przynajmniej pewien ogląd sytuacji. Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się historii pary walutowej, którą handlujesz. Zastanów się, jakie działania musiałbyś podjąć, aby się chronić, gdyby negatywny scenariusz miał się powtórzyć.

Nie należy lekceważyć możliwości wystąpienia nieoczekiwanych ruchów cenowych. Powinieneś mieć plan na taki scenariusz, ponieważ występuję one od czasu do czasu.

9) Pamiętaj, aby nie ulegać emocjom

Istnieje wiele uniwersalnych zasad w psychologii handlu i zarządzaniu ryzykiem. Inwestorzy na rynku Forex muszą być w stanie kontrolować swoje emocje. Jeśli nie potrafisz kontrolować swoich emocji podczas handlu, nie będziesz w stanie osiągnąć pożądanych zysków z handlu.

Dlaczego?

Inwestorzy emocjonalni mają trudności z trzymaniem się zasad i strategii handlowych. Zbyt uparci traderzy mogą nie wychodzić ze stratnych transakcji wystarczająco szybko, ponieważ oczekują, że rynek obróci się na ich korzyść.

Gdy trader zda sobie sprawę ze swojego błędu, musi opuścić rynek, ponosząc jak najmniejszą stratę. Zbyt długie oczekiwanie może spowodować, że inwestor straci znaczny kapitał. Po wyjściu z rynku inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość i ponownie wejść na rynek, gdy pojawi się lepsza okazja.

Warto również pamiętać, aby po serii zwycięskich transakcji nie czuć się zbyt pewnie. Zawsze należy pamiętać o dyscyplinie i planu handlowym.

Najlepsze strategie zarządzania ryzykiem na rynku Forex polegają na unikaniu przez inwestorów nie tylko stresu, ale również nadmiernego rozluźnienia i niedocenianiu tego, co w każdej chwili może zrobić rynek.

10) Zdywersyfikuj swój portfel Forex

Klasyczną, wypróbowaną i przetestowaną zasadą zarządzania ryzykiem jest nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, Forex nie jest wyjątkiem. Posiadając zróżnicowany wachlarz inwestycji, zabezpieczasz się na wypadek spadków na jednym rynku, które, miejmy nadzieję, zostaną zrekompensowane przez inne rynki, które być może odnotowują lepsze dla Ciebie wyniki.

Innym sposobem jest jednoczesny handel na więcej niż jednej parze walutowej.

Ryzyko handlowe podczas zdarzeń nadzwyczajnych

15 stycznia 2015 r. szwajcarski bank centralny podjął decyzję o nie utrzymywaniu stałego kursu CHF/EUR. Traderzy natychmiast wpadli w panikę, dokonując natychmiastowych transakcji. Wkrótce potem nastąpił spadek płynności na rynku, co niemal uniemożliwiło realizację transakcji podczas szczytów rynkowych.

Ponieważ przez długi czas nie było prawie żadnej płynności, stop lossy miały duże opóźnienia, które zostały zrealizowane przy wartościach znacznie odbiegających od ich wartości wyzwalającej. W rezultacie doszło do odrzuceń zleceń i ogromnych strat na pozycjach. Wielu traderów skończyło z ujemnym saldem na rachunku.

Traderzy określają takie wyjątkowo rzadkie wydarzenie mianem Czarnego Łabędzia. W AvaTrade jednym z naszych priorytetów jest dostarczanie inwestorom otwartych, jasnych informacji, które mogą pomóc im w opracowaniu skutecznych strategii zarządzania ryzykiem handlowym. Informujemy jednak, że na wydarzenia typu Czarny Łabędź nie da się przygotować! W przypadku szwajcarskiego banku centralnego jasne stały się dwa fakty:

 • Nieoczekiwane wydarzenia mogą zupełnie i niespodziewanie zmienić otoczenie rynkowe
 • Nawet bank centralny może wykonać nieoczekiwany zwrot

 

Tak więc ogólną zasadą dla wszystkich traderów, zwłaszcza tych korzystających z dźwigni finansowej, jest to, aby nigdy nie handlować środkami, na których utratę nie można sobie pozwolić.

Oficjalny Kanał Sygnałowy Telegram

Dołącz Już Teraz !

Wszystkie nasze aktualne wyniki , promocje , dostęp oraz aktualne informacje !

Dostęp Traderski VIP

Zapraszamy Również do Działu Crypto

Wnioski

Podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów handlu, to, co działa najlepiej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem na rynku Forex, będzie się różnić w zależności od preferencji i profilu inwestora. Niektórzy traderzy są w stanie tolerować większe ryzyko niż inni.

Jeśli jesteś początkującym traderem, najlepszą wskazówką, aby zmniejszyć ryzyko, jest konserwatywne podchodzenie do rynku. Zalecamy ćwiczenie nowych strategii w środowisku wolnym od ryzyka, korzystając z bezpłatnego rachunku demonstracyjnego.

Dzięki naszemu pozbawionemu ryzyka rachunkowi demo zarówno początkujący, jak i profesjonalni inwestorzy mogą testować swoje strategie i doskonalić je bez ryzykowania pieniędzy.

Twoja Ocena Artykułu

5/5 - (1 ocen)

Ostrzeżenie : Pamiętaj, że każde inwestowanie wiążę się z ryzkiem !

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD.  Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Informacje, materiały, wyliczenia oraz dane publikowane w serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawartość serwisu nie stanowi i nie może być traktowana jako usługa doradztwa inwestycyjnego.

Nie Przegap Swojej okazji

2024 rok notuje 776 % wzrostu wartości aktywów inwestycyjnych!

0

Nowych Traderów dołączyło do Ekipy XaaN !

Zadowoleni z Usługi 92%
0 %

Akcji podjętych za pomocą Naszych strategii zakończyło się sukcesem !